دانلود کاتالوگ محصول

ماژول OTDR سری FTB-7500e

توضیحات

ماژول OTDR سری FTB-7500Eشرکت اکسفو

ماژول های سری FTB-7500e با دامنه عملکرد بیش از۴۵db نیز مناسب کاربری در انواع پروژه های فیبر نوری و مسیر های طولانی و جزو ماژول های فیبر نوری است که توانایی سنجش لینک های بسیار بلند و کوتاه را دارا با بازده عملکرد..

ماژول FTB-7500E با دامنه عملکرد دینامیکی مناسب، انتخابی ایده آل جهت سنجش لینک های فیبر نوری با مسافت های طولانی و اندازه گیری های دقیق می باشد.
طراحی شده جهت اندازه گیری لینک های پرسرعت با مسافت های طولانی
از جمله پیشرفته ترین فناوری های امروزی کاربری شبکه های فیبر نوری بین استانها و شهرستانها جهت انتقال اطلاعات می باشد از این رو اهمیت در اختیار داشتن شبکه ای بی نقص با کمترین افت و بررسی صحت عملکرد این لینکها بسیار ضروری است. به دلیل اینکه لینک های فیبر نوری با مسافت بالا جهت سنجش نیاز به ماژول با دامنه دینامیکی مناسبی دارند چرا که دقت اندازه گیری بسیار حائز اهمیت می باشد و معیارها می بایستی بسیار دقیق مورد بررسی قرار گیرند، پیشنهاد ما ماژول FTB-7500E بوده که باتوجه به دامنه اندازه گیری بیش از ۴۵ dB و همچنین کوتاهی منطقه مرگ نور با توجه به تعداد بالای فیوژن ها در مسیر از جمله پیشرفته ترین روش های سنجش را در اختیار کاربران قرار می دهد.

•   دامنه دینامیکی بیش از ۴۵ dB
•  بیش از ۲۵۶۰۰۰نقاط الگو جهت سنجش دقیق تر
•  منطقه از بین رقتن ناگهانی نور یا Event dead zone ، ۰٫۸m و منطقه تضعیف از بین رقتن ناگهانی نور ۴ متر
•  فناوری پیشرو در صنعت ،حالت طولی ±۰٫۰۳ dB/dB
•  قابلیت نصب روی دستگاه های OTDR شرکت اکسفو پلتفرم های FTB-500, FTB-2, FTB-2 Pro, FTB-200
•  امکان انتقال اطلاعات به طور مستقیم از طریق اینترنت
کاربری:
•  جهت تست و اندازه گیری شبکه های فیبر نوری با مسافت طولانی
•  تست کابل های سینگل مود با مسافت های طولانی

Part/Number: FTB-7500E-XX-XX-XX

FTB-7500E OTDR Fiber Optic Testers

Dynamic range of up to 45 dB

Industry-leading linearity of ±۰٫۰۳ dB/dB

Up to 256 000 sampling points

Metro network testing

Long-haul network testing