محصولات ما

دانلود کاتالوگ محصول

کابل نوری هوایی مهاردار ژله فیلد OSSC SJ

توضیحات

کابل نوری هوایی مهاردار ژله فیلدتک روکش OSSC SJ، این نوع کابل در مناطق روستایی و مخابرات که دارای رطوبت بالا می باشد مورد استفاده قرار می گیرد. سیم مهار بکار رفته شامل ۷ رشته فولادی گالوانیزه می باشد که بهم تابیده شده و به صورت موازی با هسته کابل قرار می گیرد و بنا بر این سطح مقطع کابل به شکل ۸ می باشد.