محصولات ما

دانلود کاتالوگ محصول

کابل های زوج به هم تابیده

توضیحات

استفاده از این نوع کابل بسیار رایج می باشد و بیشترین کاربرد را در شبکه های مخابراتی و کامپیوتری دارند. استفاده از کابل های زوج به هم تابیده در تلفن ها نیز بسیار رایج است.