دانلود کاتالوگ محصول

کابل ژله فیلد خاکی OBFC

توضیحات

این نوع کابل ها بیشتر در شبه های زیرساخت و بین شهری در مسافت های طولانی مورد استفاده قرار می گیرد و مستقیما داخل خاک دفن می گردد. این کابل دارای یک محافظ نوار استیل دندان اره ایی (کروگیت) می باشد. براساس نیازمتقاضی، سایرساختارهای کابل نیز قابل تولید می باشد.